Najsuroviji od svih vjetrova Jadrana, nepredvidiva, suha i olujno jaka, bura je vjetar sjevernog smjera. Svoje ima vuče još iz grčke riječi boréas (βoρέας), a znači sjeverni vjetar, sjevernjak. U starih Slavena bura je značila jak, zao vjetar. Najčešće puše iz pravca NE, no isto se tako može javiti iz bilo kojeg pravce NE kvadranta. Ako se nad istočnom ili sjeveroistočnom Evropom pojavi polje visokog tlaka tzv. Sibirska anticiklona, a nad srednjim Mediteranom (Jonsko i Egejsko more) polje niskog tlaka, tada u naše krajeve pristiže suh zrak koji se zadržava u zaleđu priobalnih planinskih masiva gdje formira ‘jezera’ hladnog i teškog zraka. Takva jezera, kovitlajući se poput valjaka, postepeno se prelijevaju preko planinskih obronaka i dostižu strahovite brzine. Upravo je to valjanje ona poznata mahovitost bure, refuli čija brzina varira od 19 – 39 m/s, pa do udara od 50 – 60 m/s. Na moru trga kreste valova pretvarajući ih u prašinu, morski dim koji onemogućava disanje. Dolazi uvijek naglo, često neočekivano. Premda na našem dijelu Jadrana ne podiže valove više od 2,5 metara, toliko je silovita da se osjeća i na talijanskoj obali gdje su izmjereni burni valovi i do 5 metara visoki. Za buru kažu i da se tri dana rađa, tri divlja, a tri umire.Ako je slaba (mala) u narodu je zovu još i bršin. Zimi zna donijeti i mećavu, a može trajati i do dva tjedna neprekidno. Ljeti je znatno blaža kad traje svega nekoliko sati. Općenito, trajanje bure zavisi prvenstveno o položaju ciklone i anticiklone, te o lokalnoj konfiguraciji terena. Bura će se najprije pojaviti podno padina niskih prijevoja, jer tuda hladni zrak najprije procuri. Iz istog razloga će na tim mjestima i najkasnije prestati puhati. Najslabije puše tamo gdje su planine niže od 600 metara ili gdje su udaljene više od 4 kilometra. Na našem moru je posebno jaka u Velebitskom kanalu, Tršćanskom, Bakarskom i Riječkom zaljevu, Kvarneru i Kvarneriću, Senju, Šibenskom području, Splitu i Kaštelanskom zaljevu, te području iznad Makarske i Omiša. Pored obične, anticiklonalne bure, na Jadranu susrećemo i ciklonalnu, tzv. škuru buru. Ciklona koja se spušta Jadranom donosi vlažan i nestabilan zrak iz pravca sjeveroistoka. Vlažan zrak u cikloni podržava oblačno i oborinsko vrijeme, a ciklona privlačenjem hladnog zraka pojačava jačinu bure. Ako je središte te ciklone sjevernije, tada dolazi do situacije kada na području južno od Kvarnerića puše jugo, a istovremeno u Velebitskom kanalu olujna, pa čak i orkanska bura. Škura bura je uvijek praćena neverama, grmljavinom i pljuskovima. Za ribare i pomorce,a posebno za osobe koje se nađu moru zbog havarije, bura predstavlja posebnu opasnost i zbog tzv. fumarele, morske prašine koja se formira neposredno nad površinom mora, a zbog koje se mnogi nesretnik ugušio još prije potonuća.