Dagnja je još uvijek, bez obzira na način na koji je nabavili, najjeftinija, najdostupnija i prema mišljenju većine autoriteta u prosjeku najlovnija ješka svih udičara. Rado je prima velika većina udičarima zanimljivih vrsta no ne rabe je svi udičari s jednakim oduševljenjem za što je glavni razlog činjenica da dagnju ne znaju iskoristiti na pravi način.

Odnos hranjivih i kaloričnih tvari dagnju stavlja u sam vrh ribljeg menija što veliki broj ribolovaca oduvijek koristi.

Ipak, mnogi je, pogotovo početi ne vole zbog njenog sluzavog tijela i čvrste ljušture

Takav je odnos tvari vrlo hranjiv i kaloričan što riblji receptori lako otkrivaju postavljajući dagnju u sam vrh svog menija.

NOŽEM UKOSO

Dagnja se otvara na vrlo jednostavan način. Školjku treba položiti u dlan lijeve ruke na način da dio školjke kojim je vezana za podlogu bude okrenut prema nama, s tim da je šiljati dio okrenut prema prstima. Nožem treba ući između ljuštura na mjestu gdje se dagnja bisusnim nitima drži za podlogu, te kružnim pokretom, držeći oštricu noža ukošenu vrhom prema gore, presjeći glavni mišić. Presijecanjem glavnog mišića ljušture se razdvajaju nakon čega ostaje još samo odvojiti mesni dio od preostale ljušture. To se radi na isti način kao i pri samom otvaranju samo što se sada oštrica noža usmjerava uz rub prema dolje.

VIŠAK TEKUĆINE

Iako se mogu otvarati i ješkati tijekom samog ribolova puno je praktičnije to učiniti ranije, neposredno prije ribolova i to iz više razloga. Jedan je svakako vrijeme koje je itekako dragocjeno kad riba počne primati, a koje je tada šteta gubiti na čišćenje i pripremu ješke, no drugi možda i važniji je djelomična dehidracija.

Dagnja je sa svojih 82 posto vode u tkivu prilično sluzava i samim time vrlo zahtjevna prilikom ješkanja. No te se sluzavosti donekle možemo osloboditi pravovremenim procjeđivanjem. Dovoljno je dagnje prilikom čišćenja stavljati u perforiranu posudu. To može biti prava cjediljka ili priručno nožićem izbušena prepolovljena plastična boca. Dagnje će se vrlo brzo iscijediti i otpustiti veliki dio vode čime će postati lakše za rukovanje. Isti se efekt može postići i s postavljanjem očišćenih daganja na upijajuću podlogu poput spužve, kartona ili starih novina.

Dodatno cijeđenje se može postići ostavljanjem očišćenih daganja u žensku najlon čarapu gdje školjke jako brzo otpuste veći dio tekućine i sluzi.

Nadalje, u samom lovu, dagnje je praktično držati na ocjeditoj podlozi. To može biti opet spužva ili ženska najlon čarapa razapeta preko prikladne posude.

Iako jako dobro podnosi soljenje, dagnja je najlovnija svježa. Može se očistiti najdalje dan ranije, te se do odlaska u ribolov držati u hladnjaku. Ukoliko pak nakon ribolova neiskorištenih daganja preostane u tolikoj količini da ih je šteta baciti, mogu se zamrznuti, no nakon odmrzavanja valja ih se odmah iskoristiti.

 

ŠLAMPAVA TAKTIKA

Dagnje se mogu ješkati očišćene, djelomično razbijene kao i cijele, zajedno s ljušturom.

Očišćena je dagnja izvrsna ješka pod uvjetom da se pravilno postavi na udicu.

Kod ribolova sitnijih riba, kakva je praksa na većini sportskoribolovnih natjecanja, dagnja se reže na sitnije komade koji se pažljivo nabiru na udicu. Uvijek valja pronaći žilaviji komadić školjke koji će se nabiranjem kvalitetno držati na udici, no pored toga, poželjno je koristiti silikonski konac kojim se dagnja uz nekoliko namotaja izvrsno drži na udici. U ovakvom je ribolovu cilj da riba bez ikakvog čupkanja i razvlačenja ješke, u jednom usisavanju proguta naješkanu udicu. Važno je samo da vrh udice obavezno viri kako bi kačenje bilo dovoljno kvalitetno.

Kod udičarenja većih riba poželjno je da dagnja bude cijela naješkana. Prilikom ješkanja je poželjno da udica u prvom prošivanju zakači glavni mišić nakon čega je dodatnim nabiranjem i prošivanjem valja sakriti unutar školjke. I ovdje se može koristiti silikonski konac radi dodatnog ojačavanja, ali samo ukoliko su u lovnoj zoni prisutne i sitnije ribe poput primjerice knezova koji svojim oštrim zubima lako raščupaju i najkvalitetniju ješku nakon čega postaje potpuno neupotrebljiva za bilo što.

Inače je poželjno da dagnja bude na prvi pogled postavljena ‘šlampavo’. Nije problem ako poneki komad visi jer tako naješkana udica u pravilu budi manje sumnje. U trenutku kada riba pokuša usisati ješku može doći do jednog ili dva prva polutrzaja ili probna povlačenja, nakon čega slijedi pravi potez koji u preko devedeset posto slučajeva rezultira kvalitetnim kačenjem i izvlačenjem ribe.

Ukoliko su dagnje sitnije ne treba se libiti stavljanja dvije, pa i tri školjke na jednu udicu, naravno ako veličina udica i očekivane lovine to dopuštaju.

TRIKOVI SA ZAKRETANJEM

Djelomično razbijene ili cijele školjke se postavljaju na udice uglavnom u pridnenom obalnom ribolovu, takozvanim fermama, i to prvenstveno kao ješka za podlanice.

Dagnja se laganim udarcem razbije tek toliko da se omogući ješkanje, a da istovremeno ljušture ostanu u položaju koji će spriječiti sitnu ribu u razvlačenju sadržaja školjke. Tako razbijena dagnja se ješka na način da se udica nakon što prošije glavni mišić potpuno izvuče pa ponovnim zavlačenjem u školjku postavi tako da bude što je moguće bolje sakrivena pri čemu vrh udice mora biti slobodan i po mogućnosti malo viriti. Varijacija na temu je djelomično otvaranje dagnje nožem, da bi se nakon postavljanja udice povezala silikonskim koncem.

Dagnja se može i bez otvaranja i razbijanja cijela postaviti na udicu. Vrhom udice je potrebno u školjku ući sa strane suprotne onoj na kojoj se nalaze niti kojima se školjka drži za podlogu. Na tom je dijelu spoj ljuštura malo uvučen tako da ga se uz malo truda i upornosti vrhom udice lako može ‘prosvrdlati’. Nakon što udica svojim vrhom prodre u unutrašnjost, dagnja se mora oko svoje uzdužne osi zarotirati za 180⁰ tako da utiskivanjem možemo udicu dovesti u poziciju u kojoj će luk udice pratiti oblinu ljuštura s tim da vrh udice bude okrenut prema strani na kojoj se nalaze bisusne niti kojima se dagnja drži za podlogu. Podrazumijeva se da kod ovakvog ješkanja treba koristiti dagnje koje veličinom odgovaraju veličini udice.

Dakle ako ste u ribolovu početnik ili ste do sada uporno odbijali lov sa dagnjama kao ješkom, krajnje je vrijeme da se okušate i u tom podvigu koji bi vam mogao, kao i svim ostalim ribolovcima, pružiti uistinu vrhunski ribolovni doživljaj.