Povodom 25. obljetnice osnivanja i postojanja Slovenskog saveza za sportski ribolov, u Kopru je 23. ožujka svjetlo dana ugledao ovaj Zbornik u kojem je na detaljan i osebujan način predstavljen rad Saveza kao i najvažnija postignuća. Posebno je zanimljivo da je Savez oformljen inicijativom RPD Piran što je zapravo samo jedan od brojnih zanimljivih detalja kojima obiluje ovo izdanje. Zbornik možete vidjeti i preuzeti ovdje:

ZBORNIK ob 25. obletnici Zveze za športni ribolov na morju Slovenije