U ribolovu iz barke razlikujemo četiri osnovna tipa ribolovne strune. To su najlonski monofili, upredenice, fluorokarbonske strune i monel. Najlonski monofili su jednostruke strune izrađene od polyamida. U zavisnosti od primjesa mogu imati veću ili manju memoriju što znači da će se nakon plastične deformacije sporije ili brže vratiti u prvotno stanje. U principu, najlonski monofili koji nakon silaska sa špule ostaju u namotajima poput opruge, imaju veću memoriju, krući su, žilaviji, manje nosivosti i teže podnose plastične deformacije. Za razliku od njih, najlonski monofili koji nakon silaska s špule široko i mekano padaju bez karakterističnih opružnih kovrča, nemaju memoriju, podatniji su, istezljiviji, nosiviji i mekši te se kao takvi nakon istezanja znatno brže regeneriraju. Fluorokarbonske strune imaju isti koeficijent loma svjetlosti kao i more, tako da nakon potapanja postaju praktički nevidljive. Savršenije inačice imaju i istu specifičnu težinu čime se postiže i neutralni uzgon. U praksi se koriste isključivo za izradu predveza. Važno je napomenuti da zbog specifične molekularne građe imaju nešto slabiju linearnu nosivost i znatno veću memoriju od klasičnih najlonskih monofila. Upravo se stoga nakon svake ulovljene veće ribe stari fluorokarbonski predvez obavezno zamjenjuje novim. Upredenice su strune izrađene od materijala izuzetno velike prekidne čvrstoće kao što su Spectra – Polyethylen Fiber ili visokomodulirani Polyethylen Fiber svima poznatiji kao Dyneema. Dvije najvažnije karakteristike upredenica su njihova velika nosivost, gotovo dvostruka u odnosu na najjače najlonske monofile istog promjera, te potpuna neistezljivost. Upravo su zato našle primjenu u dubinskom kančarenju, dok je u posljednje vrijeme i sve više panulaša koji je koriste u svim oblicima panule, posebno u dubinskoj panuli. Važno je napomenuti da ostatak pribora mora biti namijenjen ili barem prilagođen radu s upredenicom da ne bi došlo do nepovratnih oštećenja. Naime, upredenica će s lakoćom ispiliti klasične provodnike na štapovima, kao i fiksne rolere na rolama, nakon čega se i sama vrlo brzo oštećuje postajući za vrlo kratko vrijeme potpuno neupotrebljiva. Monel je legura nikla i bakra s maksimalno 67 posto nikla zbog čega se odlikuje velikom rezistentnošću na agresivnu morsku sredinu. U ribolovu se u obliku žice koristi kao struna izuzetno velike nosivosti. Monel je dovoljno mekan i podatan da se može namotati na kalem multiplikatora, pri čemu je dovoljno žilav i nosiv da može izaći na kraj s najvećom i najborbenijom ribom Jadrana. Velika prednost monela je njegov visoki koeficijent tonjenja zbog čega u radu s njim nije potrebno nikakvo dodatno olovno otežanje.