Prve školjke su se pojavile na toplim plitkim morskim grebenima još u kambriju, što znači da su sastavni dio živog svijeta ovog našeg planeta već više od 500 milijuna godina. Tijekom ordovicija i silura njihova se brojnost osjetno povećava, što potvrđuju brojni arheološki nalazi, no tek u devonu školjke intenzivno počinju nastanjivati uzobalni pojas prilagođavajući se izraženim strujanjima i promjenjivoj, konstantno uzburkanoj sredini. Svoj najveći procvat doživljavaju u trijasu (prije 205 milijuna godina) kada se javlja 2 000 rodova. Od tada do danas mnogi su školjkaši izumrli, no isto ih se tako mnogo i održalo. Tako se broj recentnih vrsta procjenjuje na oko 9200 od kojih oko 8000 nastanjuje mora i estuarijska staništa. Znatno manje ih se nastanilo u slatkim vodama, dok se nekoliko vrsta prilagodilo životu čak i u vlažnoj zemlji.   Točan broj vrsta koje nastanjuju naše more je teško odrediti jer se taj broj, kao uostalom i broj svih drugih živih vrsta na našem planetu, stalno mijenja. Ipak, možemo reći da u cijelom Jadranu trenutno živi oko 300 vrsta školjkaša pri čemu u istočnom dijelu živi dvjestotinjak vrsta od kojih je 66 jestivo dok se 16 vrsta baš nikada ne nađe na tržištu.