Ronjenje je prekrasna sportska disciplina koja privlači većinu zaljubljenika u more. Želja da se spozna i vidi podvodni svijet u prirodnom okruženju mnogima je neodoljiva, pa s nestrpljenjem i najčešće prilično ili potpuno nepripremljeni ulaze u more, sve u želji da što prije vide i osjete ono o čemu su sanjali. No, većina takvih brzopletih ronioca ne shvaća ili ne želi shvatiti činjenicu da je ronjenje, osim što je kao fizička aktivnost zdrav i atraktivan način stapanja s prirodom, također i potencijalno po život opasno. Opasnosti je u podvodnom svijetu uistinu puno, no nije ih teško izbjeći ukoliko se zna što i kako treba raditi. Kao i u većini sličnih situacija, i ovdje se prevencija postiže ponajprije pravilnom edukacijom koja je, na sreću, danas svima lako dostupna.