SABIKI

Jedna od konstrukcija koja donekle objedinjuje elemente lagane površinske i teške dubinske panule je popularni sabiki ili turska panula koja kao olovno opterećenje koristi olovnicu u obliku torpeda. Osnova sabikija izvedena je od strune promjera do 0,60 milimetara, dok je sam završetak konstruiran od više prama naoružanih udicama s raznobojnim lamelastim čupicama, perjem i perlama. Torpedo se nalazi uvijek na kraju sistema. Ova je panula namijenjena prvenstveno lokardama, skušama i šarunima, no na njih će se rado zaletjeti i sve druge vrste koje se nađu u lovnom prostoru od 20 do 40 metara dubine gdje se sabiki najčešće povlači, posebno ušate, iglice, lampuge ili lice.