Premda se ponajprije love iz barke, sipe se mogu vrlo uspješno loviti i s obale. Naravno, osnovni preduvjeti su povoljan teren i adekvatan predvez. Teren za ovakav lov mora biti čist, bez zadjeva, pjeskovito ljušturast, s tim da obala pod blagim kutem ponire u dubinu.

Na osnovu se preko zogulina vezuje predvez dužine oko 60 do 100 centimetara na čijem se kraju nalazi zogulin s kopčom. Na kopču se kači olovnica sa zogulinom i prikladna skosavica. Olovnica koja se pritom koristi je u pravilu manje gramaže, rijetko kada teža od 40 grama, a štap nešto duži, spinnerski, finije akcije i malo veće težine izbačaja.

OBAVEZNA JAKA KONTRA

Iako će se sipa pohlepno baciti na većinu skosavica, najlovnijima su se pokazale oite, veći modeli težine preko 3 grama, i to u plavoj, ljubičastoj ili narančastoj boji.

Važno je da nakon zatvaranja kopče olovnica i skosavica ostanu odvojene, što se može postići ili dodatnim stiskanjem kopče na najužem dijelu ili korištenjem kopči koje imaju odvojena oka, poput cross lock kopči.

Tako konstruiran predvez se u lovu s obale odbacuje što je moguće dalje, te se nakon što sistem dotakne dno, polako ali kontinuirano privlači. Olovnica za cijelo vrijeme povlačenje mora kuckati i grebati po dnu, dok skosavica u tom povlačenju krunicom ostaje odignuta od dna pod kutem od nekih 45⁰.

U trenutku kad se skosavica nađe u blizini sipe, sipa će je napasti bez oklijevanja. To se može osjetiti ili kao konkretni teret ili češće kao lagano zatezanje. U tom je trenutku obavezno potrebno snažnije zategnuti pribor kako bismo sipu kvalitetno zakačili. Ukoliko se pravovremeno ne zategne, zbog sluzave sipine ovojnice sipu ćemo izgubiti, a na skosavici će ostati mala sluzava kuglica kao podsjetnik na naš propust.

Upravo zato mnogi obalni sipolovci radije koriste upredenicu nego klasični najlonski monofil. Upredenica naime omogućuje neposredniji kontakt, što je i u obalnom sipolovu od presudnog značaja.

SNIPER EGI I OPRARA

Ovakav obalni lov s više skosavica u sistemu, bez obzira na konstrukcijsko rješenje, u praksi ipak ne donosi bolje rezultate, već samo veći rizik od gubitka prilikom zadjeva.

Ipak za one spretnije i s više samopouzdanja moguće je pedalj iznad oite postaviti malu silikonsku skosavicu na minimalno dugoj prami.

Premda su sve oite podjednako lovne, model Sniper Egi s iglicama na leđima i s krunicom podrezanom s donje strane zbog izbjegavanja zadjeva bio je i ostao najlovniji.

Svakako treba spomenuti i Sipu Master varalicu namijenjenu isključivo lovu sipa. Kod te je varalice otežanje smješteno u unutrašnjosti znatno šireg i s donje strane zaravnatog dijela tako da, u trenutku kada padne na dno, zauzima karakterističan kosi položaj s krunicom visoko izdignutom od podloge, koji ne samo da u startu eliminira zadjeve već i omogućuje kuckanje i grebanje po dnu, što je sipama pravi okidač za napad. U radu s ovakvom varalicom nije potrebno nikakvo dodatno otežanje, što znatno pojednostavljuje montažu.

Naravno da je kao i u svim drugim oblicima obalnog ribolova i ovdje nužno imati pripremljenu opraru, kako zbog eventualnog lošeg kačenja ili većih primjeraka, tako i zbog hobotnica koje se jednako pohlepno znaju baciti na ovakav sistem.