PREDVEZI

Odabrati pravi predvez je više od pola ribolovnog uspjeha, što naravno nije uvijek lak posao. Ukoliko se planirani ribolov odvija na poznatom terenu na kojem se nalazi očekivana lovina, tada je odabir predveza jednostavan, a uspjeh uglavnom zajamčen. No ukoliko se lovi na nepoznatom terenu i ako se pritom riba mora tražiti, odnosno tek ustanoviti što se pod površinom mora uopće nalazi, tada odabir predveza može biti presudan detalj koji taj ribolovni pohod može pretvoriti u događaj o kojem će se godinama pričati ili u traumu o kojoj se šuti i koju bi najbolje bilo potpuno zaboraviti. Predvezi predstavljeni na ovim stranicama su u pravilu samo prikazani tek kao osnovni ‘kosturi’ koji su, naravno, podložni promjenama. Slijepo se držati nekog shematskog prikaza, ma koliko on u nekom trenutku bio lovan, bilo bi pogrešno jer je more sredina u kojoj se uvjeti neprestano mijenjaju i zahtijevaju prilagodbe ribolovnog pribora i pristupa, od onih na dnevno-noćnoj razini do onih vezanih uz izmjenu godišnjih doba. Upravo stoga detalji poput promjera strune, striktne duljine prame ili veličine i tipa udice koje u najvećem broju slučajeva određuje lovni teren, doba dana ili godine, kao i sama lovina, na priloženim crtežima uglavnom nisu naznačeni.