Na ljestvici atraktivnosti i popularnosti ribolovnih tehnika panula zauzima sami vrh. Ova tehnika za većinu ribolovaca predstavlja krunu sportskog ribolova i to ponajprije zato što svojim selektivnim pristupom ne ostavlja prostora greškama i slučajnim ulovima kakvi su vrlo česti u radu s većinom ostalih udičarskih tehnika. Panula je udičarski ribolovni alat kojim se lovi povlačenjem živog, uginulog ili umjetnog mamca iz plovila u pokretu. Iako točna, ova je suhoparna definicija po mišljenju mnogih prokušanih majstora panule tek dio priče. Naime, panula osim svoje ribolovne strane, koja podrazumijeva tehnički dio vezan uz princip lova te korištenu opremu i alate, ima i drugu stranu koja oblikuje život ribara, jer biti panulašem znači biti dio mora, biti korak ispred lovine poznavajući sve njene navike i stanja do u tančine. Samo povlačenje nekakve ješke, bila ona umjetna ili prirodna, ne znači praktički ništa, jer se nasumični, slučajni ulovi zapravo i ne broje kao neko osobno postignuće. Za potpuni uspjeh u ribolovu panulom neophodno je i izrazito dobro poznavanje terena, navika lovine, upućenost u hidrometeorološke uvjete te navigacijske vještine. To znanje se ne može steći preko noći, već samo osobnim iskustvom sakupljanim konstantnim boravkom na moru, čitanjem dna, kurenta i vjetra, a što svakom panulašu daje jedinstvenu osobnost. I premda su bogato iskustvo uz ljubav prema moru i ribolovu u panuli izuzetno važni, poznavanje opreme i pribora za slaganje panulaških sistema je barem jednako bitno. Zato priča o panuli i počinje, kao uostalom i sve druge ribolovne priče, upravo pričom o osnovnom priboru – udicama i strunama, olovnicama i zogulinima, motovilima i rolama, štapovima i downriggerima… Stoga pođimo redom.