Klasična panula za lignje podrazumijeva lov ribolikom varalicom sa stabilizatorom kao u standardnih teturavaca ili wobblera, a koja se s opterećenjem ili bez opterećenja povlači za barkom brzinom od 0,5 do 2 milje. Većina panulaša lovi na svojim najizglednijim terenima bez nekog posebnog reda, najčešće tek prateći liniju obale ili kurenta, pri čemu su putanje takvog lova uglavnom pravocrtne. No oni upućeniji uvijek biraju sjecišta kurenata uz brakove, kao i rubove livada posidonije, te za plime rtove, a za oseke uvale kao najizglednije točke. Za uspješan lov ovom tehnikom svakako treba pratiti i liniju dna, odnosno krivudavi trag podmorskih skalina koje su većini predatora, pa tako i lignjama, uvijek atraktivni lovni tereni. No panulaški sistemi ne moraju biti ograničeni samo na jednu skosavicu. Kombinacije su brojne, od tandem sistema, preko tri skosavice, do tzv. umbrella riga, kod kojeg se na žičanoj konstrukciji nalik na otvoreni kišobran, po čemu je sistem i dobio ime, istovremeno nalazi više skosavica. Osim panulom, lignje, ali i sipe, mušuni i hobotnice se mogu loviti drifting tehnikama. Drifting je, najjednostavnije rečeno, ribolov iz broda koji se kreće nošen kurentom, pri čemu ribolovni pribor lovi u smjeru kojim se proteže strujanje. Naziv dolazi od engleske riječi drift koja znači struja, pa je dakle drifting strujanje, nošenje, tjeranje. Kod dnevnog lova u jačem kurentu, osobito ako je kurenat potpomognut vjetrovima iz prvog i četvrtog kvadranta, jedno od vrlo lovnih i praktičnih pristupa za lov liganja je lov oitama s otežanjem. Ukoliko se sistem optereti tako da lovi neposredno iznad dna glavna lovina će biti sipe i mušuni. U trenutku kad se skosavica nađe pred njom, sipa će se izdići iz pijeska i tijelom poklopiti skosavicu s gornje strane. U drugoj će verziji skosavici prići glavom prema naprijed, da bi, kad priđe dovoljno blizu, izbacila dvije duge lovke, nakon čega slijedi privlačenje i obuhvaćanje ostalim lovkama. U oba slučaja sipa se nalazi iznad skosavice, što je jedan od najvažnijih detalja za pravilno slaganje sistema. Ukoliko se skosavica montira na klasičan način, dvadeset do pedeset centimetara od kraja predveza, rezultati mogu biti poražavajući. Naime, sipe koje leže na ili su ukopane u dno neće se tek tako baciti na plijen koji prolazi pola metra od nje. No ako se skosavica veže na kraj sistema i tako spusti na samu razinu dna, uspjeh ne bi trebao izostati. No spuštanjem skosavice u razinu dna odrađen je tek prvi dio posla, dok je za drugi dio potrebna otvorena žičana kopča sa zogulinom, suzasta olovnica s integriranim zogulinom, i naravno, sama skosavica tipa Oita, težine 2,5 do 4 grama. Naravno, mušuni nisu toliko komplicirani i baciti će se na sve što im se u njihovoj blizini učini jestivim. A hobotnice, premda se mogu uloviti i klasičnim skosavicama, u driftingu se najbolje love saonicama, otežanim alatom koji je opremljen s dvije jake kuke i umjetnim ili pravim rakom koji je hobotnicama neodoljiv.