Pored standardnih alata i ribolovne opreme postoji cijeli niz sitnica i krupnijih stvari koje olakšavaju ribolov dok se bez nekih ribolov ne može ni zamisliti. Bez grampe se dagnje teško beru, bez disgorgera se progutane udice ne spašavaju, a bez trapule se veliki crvi teško love. Skoro zaboravljeni losnar i drakmar ili pak osti, vrše ili križak, tek su neki od alata na ovim stranicama.