Premda je lov tune u Jadranu vrlo strogo definirana djelatnost, novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (NN 8/2018) svojim člankom 8 otvara jedno potpuno novo poglavlje u cijeloj priči. Tako je prema tom osmom članku moguće potpuno legalno uloviti i prodati tunu minimalne težine 30 kilograma ili vilične duljine 115 centimetara, naravno, ako je tuna prilov i to pod uvjetom da taj prilov ne prelazi 5 posto ukupnog ulova.

Teško je pritom se ne sjetiti ograničenja koje nameće Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru koji kaže da je gornja granica nosivosti udičarskog pribora 30 libri, a što bi trebalo na nekakav način štititi upravo tunu, pretpostavimo baš onu od 30 kilograma.

Kako će se ovaj zakon pokazati i tumačiti u praksi, koliko će i kakvih vrata otvoriti te koliko će dugo ta vrata ostati otvorena, pokazati će vrijeme.

Dakle taj famozni osmi putnik, pardon, osmi članak, glasi ovako:

Članak 8.

(1) Plovila autorizirana za ribolov plivaricom srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu minimalne mase 30 kilograma ili vilične duljine 115 cm ulovljenu kao prilov ukoliko masa tune ne prelazi 5% mase ukupnog ulova.

(2) Na plovila iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe o iskrcaju, prekrcaju, prometu i uzorkovanju iz Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.).

Možda je olakšavajuća okolnost činjenica da tuna unatoč svemu ne smije u promet ukoliko nema odgovarajući Bluefintuna Catch Document (BCD). Naime, prema BCD sistemu, svaki od sudionika, od ribolovca do prodavatelja je obavezan pružiti detaljne informacije o broju i težini ribe, te njenoj lokaciji što unatoč dobroj namjeri zakonodavca, u praksi često nije u potpunosti ispoštovano, a što su pokazale detaljne analize novinara ICIJ-a. Njihovim uvidom u BCD bazu podataka otkriveno je da je sustav pun nepotpunih podataka i nepodudaranja što su pak druga vrata koja su očito još uvijek otvorena.