Najnovije natjecanje u big game fishingu ‘Orebić Offshore 2022’ u organizaciji PŠU Peliška jedra se održava od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

Odobrena kvota za izlov tune je 660 kilograma. Nakon ispunjenja kvote lovi se po sistemu ‘Catch&release’.

Akvatorij lova je područje Pelješca, Korčule, Mljeta i Lastova. Ovo natjecanje je kvalifikacijsko natjecanje za Svjetsko prvenstvo u Costarici 2023. godine.

Nagrade se dodjeljuju za prva 3 mjesta i najveću ribu

S obzirom na dobru organizaciju natjecanja 2019. godine, kada je u konkurenciji 18 ekipa, trijumfirala posada broda Corto kapetana Gordona Svaline,  te dvije godine izostanka natjecanja zbog pandemije, sve ekipe su s radošću dočekale ovo natjecanje, tako da se očekuje poprilična gužva u Pelješkom kanalu.

Valja naglasiti da je konkurencija oštra jer je jedna od tridesetak ekipa koliko ih se očekuje, ove godine sudjelovala na svjetskom prvenstvu u Costarici gdje su osvojili treće mjesto.

Uz velikodušnu pomoć sponzora osigurane su bogate nagrade.

Završna večer proglašenja pobjednika organizira se na rivi u Orebiću. Svi posjetitelji će imati priliku okusiti ulovljenu ribu i zaliti je pravim Pelješkim vinima, a za zabavu će se pobrinuti Željko Bebek.

U nastavku možete vidjeti propozicije ovog nadasve zanimljivog natjecanja.

 

MEĐUNARODNO KVALIFIKACIJSKO NATJECANJE U BIG GAME RIBOLOVU

OFFSHORE CHALLENGE OREBIĆ 2022. 18. – 21. svibnja 2022.

P R O P O Z I C I J E

 1. ORGANIZATOR: Pomorsko športska udruga “PELIŠKA JEDRA” sa sjedištem u Orebiću organizira natjecanje u lovu na veliku ribu.

Natjecanje se odvija po “Pravilniku o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru“ (u daljnjem tekstu Pravilnika) i „Pravilniku o provedbi natjecanjima u lovu na veliku ribu“’ (u daljnjem tekstu Pravilnika o provedbi) od 20. prosinca 2014. g.

Natjecanje je kombinirano (po vrstama); Ribolov iz plutajućeg broda i Ribolov iz broda u pokretu (panulavanje) sukladno članku 105. i 106. Pravilnika.

 1. DATUM ODRŽAVANJA NATJECANJA: od 18. – 21. svibnja 2022. godine u Orebiću.
 2. PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa imaju članovi športsko ribolovnih udruga / klubova članica Hrvatskog saveza za Sportski ribolov na moru ili su članovi bilo koje druge međunarodne ribolovne federacije. Natjecatelji moraju imati propisane i važeće dozvole za ribolov.

Ako ekipa ima iznajmljeni brod sa kapetanom, a on nije član ekipe, odnosno on upravlja brodom po nahođenju voditelja ekipe, u tom slučaju ne mora biti član ribolovne udruge.

Pravo nastupa na natjecanju imaju natjecatelji koji po brodu / ekipi uplate startninu (kotizaciju) u iznosu od 5.000,00 kuna na žiro račun P.Š.U.”PEUŠKA JEDRA” U OTP banci dd br. ¡BAN: HR4024070001100580151 tj. do popunjenja raspoloživih mjesta (30 plovila)

U kotizaciju ulazi ješka – 20 kg po plovilu, vez za plovilo i večere za članove ekipe.

Uplatom kotizacije, natjecatelji prihvaćaju Propozicije natjecanja.

 1. RUKOVODSTVO NATJECANJA: članovi Rukovodstva su:
 • Tonći LUKETA – glavni sudac (opunomoćenik HSŠRM),
 • Boris SKORIĆ – pomoćni sudac
 • predstavnik organizatora (odredit će se na sastanku kapetana),

OSTALE SLUŽBENE OSOBE:

 • Voditelj natjecanja: Petar Krističević
 • Voditeljica protokola: Anita Krističević
 • Službeni liječnik: Ivana Vrdoljak
 1. PRIJAVA: Prijava za nastup, je obrazac kojeg su dužni popuniti voditelji ekipa za svoje članove. Odgovorna osoba ovjerom prijave jamči da uneseni podaci odgovaraju istini.

Natjecateljska ekipa broji najviše 4 (četiri) aktivna natjecatelja po brodu. Ekipu predstavlja voditelj i jedini ima pravo komunikacije sa Rukovodstvom natjecanja iz točke 4. ovih Propozicija.

Ostali članovi posade broda koji nisu upisani u prijavi za nastup smatraju se gostima.

 1. ODGOVORNOST: Organizator, domaćin, i svi učesnici uključeni u organizaciju natjecanja, otklanjaju svaku odgovornost i nadoknadu štete za posljedica koje mogu nastati u ovom natjecanju. Natjecatelji nastupaju s punom odgovornošću za sebe, posadu, brod, opremu i za sve štete nastale na istim te prema trećim licima. Navedeno svaki natjecatelj prihvaća potpisivanjem Izjave o osobnoj sposobnosti- odgovornosti za nastup propisanoj Pravilnikom o načelima i elementima sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru HSSRM-a.

Svaki natjecatelj potpisuje i Izjavu ispitanika o privoli propisanu EU Uredbom o općoj zaštiti podatak (GDPR), koja regulira davanje i obradu podataka te ustupanje trećim osobama.

Organizator, natjecatelji i službene osobe na natjecanju snose odgovornost za prikrivanje nedozvoljenog ulova ako imaju informaciju o istom. Saznanja o navedenom dužni su prijaviti rukovodstvu natjecanja koje će objaviti diskvalifikaciju ekipe temeljem Pravilnika, te ih prijaviti nadležnim tijelima Republike Hrvatske radi zakonskih sankcija.

Natjecateljima koji nemaju odgovarajuće godišnje sportske dozvole, osigurana je kupnja dnevnih odnosno višednevnih dozvola za lov alatima za lov na veliku ribu.

Samo oni članovi ekipe koji imaju važeće dozvole mogu izvlačiti – boriti se sa ribom, ostali članovi ekipe mogu pomagati (snimati, brumati itd.).

Jedna dozvola sukladno “Pravilniku o Športskom i rekreacijskom ribolovu” dozvoljava ribolov po ekipi sa max. 3 (tri) kompleta ribolovnog pribora.

 1. RIBOLOVNO PODRUČJE: Odobreno od strane nadležnog ministarstva. Zone ribolova na pomorskim kartama s ucrtanim koordinatama dostaviti će se voditeljima u sklopu dokumentacije natjecanja.
 2. BRODICE: Natjecanje se provodi s vlasničkim brodicama i primjenjuju se odredbe članka; 19. Pravilnika i svih ostalih odredbi Pravilnika o provedbi natjecanja s vlasničkim plovilima.
 3. POPIS VRSTA: Love se i boduju sljedeće vrste riba:
V R S T E MINIMALNA DUŽINA / TEŽINA
Plavoperajna Tuna

(Thunnus thynnus)

minimalne dužine 115 cm (ulovi / pusti) minimalne težine 40 kg (za vaganje)
Iglun

(Xiphias gladius)

minimalne dužine 100 cm (ulovi / pusti)
Iglan

(Tetrapturus belone)

minimalne dužine 100 cm (ulovi / pusti) minimalne težine 10 kg (za vaganje)
Trup dugokrilac

(Thunnus alalunga)

minimalne težine 5 kg
Lampuga

(Coryphaena hippurus)

minimalne težine 5 kg
Luc

(Euthynnus alletteratus)

minimalne težine 5 kg

 

Natjecatelji su dužni puštati (uz oprezno skidanje s udice ili rezanjem najlona) rijetke ili slučajno uhvaćene primjerke ostalih ribljih vrsta (bucanj, manta, morska kornjača, pas modrulj, pas lisica itd).

Moraju poštivati propisane dužine-težine za izvlačenje riba kao i dnevne kvote za tunu plavih peraja. U slučaju dileme o kojoj ribljoj vrsti se radi voditelj ekipe je obvezan kontaktirati sudački brod.

Za ribe koje se boduju (iglan, trup dugokrilac, lampuga i luc) nije određena kvota te se primjenjuje pravilo minimalne dužinske i težinske mjere propisane ovim Propozicijama.

Ulovljenom ribom raspolaže Organizator natjecanja.

 1. BODOVANJE: Boduje se; Bodovima po vrstama (BpV) u slučaju puštanja ulovljenog primjerka ili Težinskim bodovima (TB) za primjerke koji su izvučeni na brod.
 • TUNA – ULOVI/PUSTI minimalne dužine 115 cm (dužina se mjeri od gornje vilice

do kraja ispružene repne peraje), boduje se sa 240 bodova po puštenom primjerku. Pušteni primjerak manji od minimalne dužine ekipi ne donosi bodove.

VAGANJE – minimalne težine 40 kg

od 40 kg – 99,99 kg = 7 bodova po kg težine
od 100 kg – 149,99 kg = 8 bodova po kg težine
od 150 kg – 199,99 kg = 9 bodova po kg težine
od 200 kg – 249,99 kg = 10 bodova po kg težine
od 250 kg – = 11 bodova po kg težine

 

 • IGLUN – ULOVI / PUSTI minimalne dužine 100 cm (dužina se mjeri od gornje vilice do kraja ispružene repne peraje), boduje se sa 319 bodova po puštenom primjerku. Pušteni primjerak manji od minimalne dužine ekipi ne donosi bodove.
 • IGLAN – ULOVI /PUSTI minimalne dužine 100 cm (dužina se mjeri od gornje vilice do kraja ispružene repne peraje), boduje se sa 279 bodova po puštenom primjerku. Pušteni primjerak manji od minimalne dužine ekipi ne donosi bodove.

VAGANJE – minimalne težine 10 kg boduje se sa 32 boda po kilogramu težine

 • TRUP DUGOKRILAC – VAGANJE – minimalne težine od 5 kg boduju se sa 11 bodova po

kilogramu težine.

 • LAMPUGA – VAGANJE – minimalne težine od 5 kg boduju se sa 9 bodova po kg. težine.
 • LUC – VAGANJE – minimalne težine od 5 kg boduju se sa 5 bodova po kilogramu težine.

U slučaju izvlačenja primjerka lakšeg od propisane težine na brod ekipi se ne dodjeljuju težinski bodovi – nisu predviđeni negativni bodovi.

 1. PRIBOR I OPREMA: Lovi se sa najviše 4 pribora po brodu, s maksimalnom klasom do 130

lbs.

 1. VIDEO ZAPIS ULOVA: Snimati se mora završni dio borbe s ulovom bez prekida do

puštanja odnosno izvlačenja ribe na brod. Trajanje video zapisa 2-3 minute. Video zapis će se priznati i ekipi donijeti bodove ako udovoljava odredbama člancima 89., 90. i 91. Pravilnika o provedbi.

Posebne napomene:

 • na snimku se mora vidjeti vrijeme snimanja (ručni sat, ploter i sl.) vrijeme ulova javlja se VHF-om ili telefonskim pozivom u trenutku izvlačenja ribe na brod,
 • na snimku se puštena riba mora prepoznati po vrsti,
 • na snimku se mora vidjeti puštanje i slobodan odlazak ribe od plovila
 • ako se lovilo sa brodom u pokretu (trolling) s varalicama, u neprekinutom snimku se mora vidjeti skidanje varalice, odlazak ribe od broda i snimak varalice (na svijetloj podlozi) uz jasno isticanje – pokazivanje udica na sistemu varalice.
 • nema opravdanja za loš, isprekidan ili nejasan video zapis.
 • kamera može biti pričvršćena fiksno na brod ili da je jedan od članova posade snimatelj.

Obveza svake ekipe; je da mora posjedovati kameru za snimanje ulova sa slijedećim tehničkim karakteristikama:

 • koja zapis bilježi na “SD memorijskoj kartici“ (zbog lakše prebacivanja na računalo),
 • koja ima pripadajuće konektore i kablove (rezervna mogućnost prijenosa podataka),

Ekipa može poslati video zapis tijekom trajanja natjecanja pomoću neke od platformi Viber,

WhatsApp ili mail-om na broj telefona 091 121 4704, Tonći Luketa mail; tonci.luketa@gmail.com

 1. VERIFIKACIJA ULOVA: Ulov se verificira od strane Rukovodstva i to na način da se:
 • provjeri usporedi službenu dokumentaciju natjecanja; Popis ulovljenih primjeraka (upisuju voditelji

ekipa) i Liste prijave ulova (upisuje glavni sudac),

 • pregleda video zapis ulova, snimljenim materijalom dokazuje se ulov i poštivanje ribolovnih

pravila sukladno odredbama članaka 88. i 89. Pravilnika

Voditelj ekipe ili ovlašteni član mora donijeti video zapis i prisustvovati gledanju snimka, ako navedeni ne pristupe smatra se da su odustali od prijave ulova i neće im se dodijeliti bodovi.

Priznatom ulovu dodjeljuju se odgovarajući bodovi sukladno točci 10. ovih Propozicija.

Verifikacija ulova provodit će se na kraju svakog ribolovnog dana u vrijeme propisano satnicom.

 1. MINIMALNA UDALJENOST: Natjecanje je kombinirano i sukladno odredbi članka 50. Pravilnika o provedbi propisuju se sljedeće minimalne udaljenosti natjecateljskih brodica:
 • minimalna udaljenost brodica bočno – 2 kabela okomito na smjer plutanja “ trag bruma “,
 • minimalna udaljenost u tragu – 0,5 NM m u smjeru prostiranja “ tragu bruma “,
 • brod u pokretu mora poštovati minimalnu udaljenost broda koji pluta, bočno i u “ trag bruma “,
 • brodice u pokretu međusobno mogu prilaziti i bliže, bočno minimalno 1 kabel, a iza 2 kabela,

Ponašanje ekipa (ispravno ili ne) tijekom ribolova iz plutajućeg broda regulirano je člancima 119. do 126., a ako love iz broda u pokretu primjenjuju se članci 127. do 134. Pravilnika o provedbi.

Ribolov s brodom u pokretu se mora najaviti glavnom sucu natjecanja.

Za eventualne nesporazume mjerodavno mišljenje i konačnu odluku ima samo glavni sudac

natjecanja.

 1. JEŠKA I MAMCI: Količine za ovo natjecanje nisu limitirane. Ekipama je osigurano po 20 kg ješke za brumanje (srdele) jednake kvalitete prije početka dnevnog natjecanja (u sklopu kotizacije). Kupnja dodatnih količina bit će omogućena prije početka dnevnog natjecanja.

Domaćini-organizatori se obvezuju osigurati ekipama nabavku (kupnju) ješke za brumanje (srdele ili druge plave ribe) jednake kvalitete prije početka dnevnog natjecanja.

Ekipe mamce nabavljaju po svom izboru, ali u skladu s člankom 42. Pravilnika.

Dozvoljava se upotreba umjetnih mamaca sukladno odredbama članka 58. Pravilnika.

Tijekom trajanja natjecanja dozvoljeno je loviti ostale riblje vrste ribe i koristiti ih cijele ili njihove dijelove za za mamace ili brumanje ali je zabranjeno je korištenje ŽIVIH MAMACA.

 1. PLASMAN: Pobjednici će se odrediti prema najvećem zbroju bodova ostvarenih u tri ribolovna dana. U slučaju nepovoljnog vremena za ribolov i nemogućnosti održavanja tri ribolovna dana rezultati ostvareni u održanim danima, proglasit će se kao konačni rezultati natjecanja.

Rangiranje ekipa s jednakim brojem bodova u dnevnom plasmanu izvršit će se prema vremenu važećeg ulova ribe (uzima se ranije vrijeme kačenja – odnosno prijave).

Rangiranje ekipa s jednakim brojem bodova nakon drugog i trećeg ribolovnog dana izvršit će se prema vremenu važećeg ulova ribe po danima (prednost imaju ekipe koje su ulovile u prvom danu pa drugom i na kraju trećem). Ako i nakon toga imamo ekipe s jednakim brojem bodova, prednost ima ekipa koja je u tom ribolovnom danu ostvarila bolji plasman.

 1. POSEBNE ODREDBE: propisane ovim Propozicijama:

Svako kačenje ribe, voditelj ekipe mora s – „riba na štapu“ prijaviti sudačkom brodu uz naznaku natjecateljskog broda, pozicije broda. navedeno je dužan upisati u Listu ulovljenih primjeraka. Voditelj je dužan upisati i javiti o puštanju ili izvlačenju ribe na brod (za tunu javiti i približnu težinu).

Uvjetno produžavanje ribolovnog vremena propisano člankom 79. Pravilnika o provedbi u slučaju tzv. „kasnog kačenja ribe”, za ekipu će se produžiti 1 sat.

Količina DOZVOLJENOG ulova tune plavih peraja rasporedit će se na tri ribolovna dana. U slučaju neispunjenja kvote predviđene za pojedini ribolovni dan ista se prenosi u slijedeći, a u slučaju prekoračenja kvote ista se oduzima od slijedećeg ribolovnog dana.

O dnevnim kvotama, ekipe će se upoznati prilikom sastanka voditelja, a o izmjenama dnevnih kvota prilikom ovjera lista.

Do ispunjenja predviđene kvote dopušteno je zadržati jednu tunu po brodu dnevno. Glavni sudac natjecanja prati popunjavanje dnevne kvote i donosi odluku o stupanju na snagu pravila ”ulovi i pusti”. Svako naknadno izvlačenje tune na plovilo povlači diskvalifikaciju i zakonske sankcije.

DETALJI BITNI ZA PROVEDBU NATJECANJA

 • ovjera dnevnog nastupa (ribolovnog dana) – ovjerava glavni sudac prije isplovljenja,
 • podjela kontrolne zastavice za svaki dnevni nastup – prilikom ovjere dnevnog nastupa,
 • komunikacija – preko WhatsApp grupe i VHF radio vezom na 72 kanalu,
 • telefonski brojevi rukovodstva, objavit će se u dokumentaciji natjecanja,
 1. POSEBNA NAPOMENA: Upotreba harpuna i borbenih stupova na brodu za vrijeme trajanja natjecanja je strogo zabranjeno.

Nakon kačenja ribe samo jedan natjecatelj smije uz korištenje borbene stolice ili stojećom tehnikom umarati ribu bez tuđe pomoći. Pomoć ostalih članova ekipe regulirana je Pravilnikom o provedbi.

”Kasno kačenje” ukoliko ekipa ne uspije u dodatnom vremenu dovući ulov do broda, nastavlja izvlačenje do kraja i pušta ulov rezanjem uzice (što bliže udici) ali se ulov ne priznaje. Ako to isti ne učini ili odbije učiniti, ekipa će biti diskvalificirana sa natjecanja.

Glavni sudac natjecanja sukladno odredbama Pravilnika za uočene ili prijavljene nepravilnosti upozorava, izriče opomene, diskvalificira ekipe za jedan nastup (ribolovni dan) ili za cijelo natjecanje.

 1. PRIGOVORI, ŽALBE:

Voditelji ekipa za vrijeme trajanja natjecanja, usmeno putem radio veze javno priopćavaju glavnom sucu prigovore na postupke pojedinih ekipa. Svi prigovori moraju biti riješeni na moru ili najkasnije do početka službenog vaganja.

Žalbe nakon vaganja i verifikacije ulova voditelji ekipa u pisanom obliku predaju Rukovodstvu natjecanja sukladno odredbama članka 109., i 110. Pravilnika o provedbi.

Žalbena pristojba iznosi 300,00 kuna.

 1. PROGRAM I SATNICA NATJECANJA:

SRIJEDA (18. svibnja 2022.)

 • Dolazak u Orebić do 18:00 h
 • Verifikacija ekipa i ribolovnog pribora do 19:00 h (prostorije kluba)
 • Sastanak voditelja ekipa u 20:00 h (hotel Korta Katarina)
 • Otvaranje natjecanja, predstavljanje ekipa, zabavni program od 20:30 h

ČETVRTAK i PETAK (19. i 20. svibnja 2022.)

 • Pregled brodova i ovjera lista u 08:00 – 08:40 h
 • Zajednički linijski start označen zvučnim signalom u 09:00 h
 • Udice najranije u moru u 09:00 h, odmah nakon starta
 • Udice iz mora u 17:00 h
 • Povratak u luku do 18:00 h
 • Vaganje ulova od 18:45 h
 • Verifikacija ulova (pregled video zapisa) od 19:15 h
 • Zajednička večera, zabavni program u 20:00 h

SUBOTA (21. svibnja 2022.)

 • Jutarnje aktivnosti kao i prethodnih dana
 • Udice iz mora u 16:00 h
 • Povratak u luku do 17:00 h
 • Vaganje ulova od 17:30 h
 • Verifikacija ulova (pregled video zapisa) od 18:00 h
 • Zajednička večera u 19:00 h
 • Ceremonija proglašenja pobjednika, zabavni program od 20:30 h
 1. FOND NAGRADA:

Pobjednicima su uz odličja osigurane i bogate sponzorske nagrade.

Pobjednička ekipa ostvaruje pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu OWC CostaRica 2023.

NAPOMENA: Moguće su manje dopune ili izmjene propozicija (satnice i sl.). O izmjenama će voditelji biti obaviješteni prije početka natjecanja na zajedničkom sastanku.

Za P.Š.U. „PELIŠKA JEDRA“ Orebić Predsjednik Petar KRISTIČEVIĆ