Sve o svim ribama Jadrana

 Piše: Šime Duvančić

Zbog sve bržih klimatskih i ostalih promjena, u Jadranu je sve više novih vrsta živih organizama. No, spoznaje o njima, ali i nova saznanja o postojećim vrstama ostaju uglavnom nepoznate izvan uskog znanstvenog kruga jer se općoj publici ne prezentiraju na lako shvatljiv i dostupan način. Zato raduje pojava nove serije knjiga o stanovnicima Jadrana, u kojoj su opisane sve vrste koje trenutačno obitavaju u njemu. Serijal Makrofauna Jadranskog mora, autora, dr.sc. Stjepana Jukića-Peladića i profesora Nevena Milišića čine šest knjiga, od kojih je knjiga ‘Ribe’ već u prodaji, a ostale će biti uskoro.

Cilj serijala je prvi put čitateljima na jednom mjestu razotkriti sve ljepote i raznolikosti faune Jadrana, one čovjekovu oku vidljive. Unatoč našem dugogodišnjem iskustvu i stručnosti, u tom naumu ne bismo uspjeli bez pomoći izdavača Školske knjige i mnogih suradnika koje je teško sve i nabrojati, ali svakako trebam spomenuti dr. Ivana Jardasa, čiji je tekst o osnovnim obilježjima i prepoznavanju ribljih vrsta sastavni dio prve knjige serijala, posvećene jadranskim ribama. Moram naglasiti da knjige serijala ne treba ubrajati u znanstvena djela. One su prije svega namijenjene širokoj čitalačkoj publici. Ideja vodilja nam je bila omogućiti zaljubljenicima u more, onima odlučnima da sami zarone u njegove dubine, lakše prepoznavanje živog svijeta koji im pred očima promiče – kaže Stjepan Jukić-Paladić, doktor znanosti, međunarodno priznati stručnjak primijenjene biologije i morskog ribarstva.

Neven Milišić i Stjepan Jukić Paladić

U knjizi ‘Ribe’ na više od 560 strana predstavili smo 467 dosad u Jadranu uočenih vrsta riba koje nastanjuju ili povremeno posjećuju Jadransko more. Opis svake vrste sadržava cjelovite taksonomske podatke, nazive vrsta na većini europskih jezika, podatke o rasprostranjenosti, biološka i ekološka obilježja i druge zanimljivosti. Osim toga, uz ključ za prepoznavanje vrsta riba dr. Jardasa, knjiga sadrži kratku povijest bioloških istraživanja Jadrana, kratak pregled osnovnih obilježja Jadrana, općenite pojmove o ribama, rodovima i vrstama riba i najsuvremeniju sistematiku riba Jadranskog mora – kaže prof. Neven Milišić, autor brojnih popularno-znanstveno knjiga i tekstova o životu u Jadranu.

– U osmišljavanju grafičkog izgleda opredijelili smo se za ambijentalne fotografije riba u njihovu svakodnevnom okružju, gdjegod je to bilo moguće. Time smo čitatelju pružili mogućnost uživati u vrhunskim fotografskim postignućima brojnih priznatih podvodnih fotografa koji su velikodušnim ustupanjem svojih prekrasnih radova omogućili realizaciju ovog projekta na način da se u prvi plan postavi ljepota kojom život podmorja odiše. Crteži priloženi uz fotografije imaju svrhu na najbolji način pomoći u prepoznavanju pojedinih vrsta jer oni na najjednostavniji način ističu njihova najvažnija obilježja – rekao nam je prof. Neven Milišić.