MULTIPLIKATORI

Multiplikatori su u principu namijenjeni ribolovu kod kojeg se traži veća snaga. Iako se u prvom redu koriste u teškoj panuli i big game fishingu, u posljednje se vrijeme pojavljuje sve više modela veličinom i gabaritima prilagođenih i drugim lakšim oblicima ribolova. U odnosu na stacionarne role to su prave dizalice teške katkad i više kilograma, koje preko zupčanika smještenih u kućištu multipliciraju snagu uloženu u okretanje pogonske ručice, ostvarujući na rotaciji kalema okretnu snagu znatno veću od uložene, dok pojedini modeli imaju i mogućnost dvobrzinskog režima namatanja. U pravilu su opremljeni s 4 ležaja, premda najjeftiniji modeli imaju tek jedan, a najopremljeniji i do 12 ležajeva. Za razliku od stacionarnih rola, koje u ribolovu stoje ispod štapa, multiplikatori u pravilu stoje iznad štapa, pri čemu se štap u većini slučajeva drži lijevom rukom, a ručica multiplikatora desnom. Osnovni dijelovi multiplikatora su kućište, kalem, kočnica i pogonska ručica. Pored osnovnih dijelova, multiplikatori mogu imati i vodilicu strune, brojač otpuštene strune, kao i električni pogon. Kućište je najčešće izrađeno od legiranog eloksiranog aluminija ili kod manjih modela kompozitnog grafita, dok je kod jeftinijih modela često izrađeno od kompozitnih plastičnih masa. Izvedeno je uglavnom iz jednog komada kao dvije bočne ploče povezane okvirom. Veći modeli namijenjeni isključivo lovu na najveće morske ribe s gornje strane imaju i izdanke s otvorima za kačenje sigurnosnog remena ili naramenica u stand-up tehnici. Kalem se u pravilu izrađuje također iz jednog komada legiranog aluminija potpuno rezistentnog na agresivnu morsku sredinu. Kalem je uvijek povezan s čegrtaljkom, opružnim elementom koji čegrtavim zvukom signalizira odmotavanje strune s kalema. Čegrtaljka se po potrebi može isključiti ili uključiti. Osim klasičnih multiplikatora valja spomenuti i  niskoprofilne bacačke multiplikatore (Low Profile Baitcaster Reel) koji se koriste ponajprije u spinningu, ali i u nekim drugim varaličarskim tehnikama poput primjerice kabure. Veličina im je kao i kod klasičnih rola određena kapacitetom kalema. Za razliku od stacionarnih rola koje se montiraju s donje strane štapa, i bacački se multiplikatori poput klasičnih, postavljaju iznad štapa zbog čega je cijeli koncept štapova namijenjenih radu s ovim multiplikatorima bitno drukčiji. Naime, budući da struna ne silazi kao kod stacionarnih rola u širokoj oscilirajućoj putanji već gotovo pravolinijski paralelno sa štapom, provodnici na štapovima namijenjenima lovu s bacačkim multiplikatorima su manjeg promjera, brojniji i smješteni bliže blanku štapa čime se otpor koji se javlja tijekom zabačaja bitno smanjuje.