ČVOROVI

Umijeće vezivanja čvorova je vještina bez koje je ribolov nezamisliv. I baš kao što svaka riba ima svoju udicu tako i svaki sistem i montaža imaju svoje čvorove koji pravilno vezani mogu obični komad strune pretvoriti u funkcionalni ribolovni alat. No i najkvalitetnija struna vezana neadekvatnim čvorom može izgubiti svoju nosivost do te mjere da postane potpuno neupotrebljiva. Činjenica je da su neki čvorovi za određene montaže prikladniji od drugih čvorova, bilo zbog načina vezivanja bilo zbog puke jednostavnosti, ali je isto tako činjenica da je svijet ribolovnih čvorova prepun varijacija i inačica koje su najčešće zapravo samo neznatno promijenjene osnovne verzije, ne uvijek nužno kvalitetnije i nosivije. Koji će se čvor u kojoj situaciji upotrijebiti najvećim dijelom ovisi o samom sistemu, odnosno ciljanoj upotrebi određene montaže, no isto tako jednim povećim dijelom i o osobnim sklonostima ribolovaca. Tako će neki ribolovci za spoj zogulina i osnove radije koristiti čvor clinch dok će drugi pak svoje povjerenje pokloniti palomaru.