Loveći ribu na vanjskim brakovima Lastova, Senad Mašić je ulovio ženku barjaktarke (Aulopus filamentosus, Bloch, 1792). Premda se radi o vrsti koja nije neuobičajena za Jadran,  barjaktarka se ipak dosta rijetko lovi i to ponajprije stoga što obitava na većim dubinama.

Najveća dužina za ovu vrstu za sva mora prema podacima objavljenim na stranicama Fishbase je 44 centimetra, no u našoj službenoj evidenciji najveći Jadranski primjerak je bio dug  41,1 centimetara.

Budući da je Senadova barjaktarka duga 42 centimetra i teška 725 grama možemo je smatrati novim rekordom Jadrana.

Svakako treba naglasiti da o barjaktarki u Jadranskom moru ima jako malo podataka zbog sporadičnih ulova.